Exlibris

"Szósteckie Wieczorki"
podsumowane
(27.03.2008 r.)Jak ważne i pożyteczne jest kultywowanie tradycji regionalnych oraz zachowanie zwyczajów i obrzędów kulturalnych właściwych danej społeczności, przekonali się wszyscy Ci, którzy uczestniczyli w realizacji projektu Szósteckie Wieczorki - Multimedialne Warsztaty Teatrów Obrzędowych zorganizowanych w ramach programu Rzeczypospolita internetowa.

Środki pozyskane na realizację przedsięwzięcia pozwoliły na odnowienie pomieszczeń Filii biblioteki w Szóstce a co za tym idzie stworzenie bazy lokalowej dla wspólnych spotkań mieszkańców Szóstki i okolicznych wsi. Filia wzbogaciła się również o zestawy komputerowe z dostępem do Internetu oraz inny sprzęt pozwalający na archiwizację i udostępnienie informacji na temat historii i tradycji lokalnych. Dzięki zaangażowaniu ludzi skupionych w Lokalnej Grupie Działania została również stworzona szósteckiej młodzieży ciekawa alternatywa spędzenia wolnego czasu. Warsztaty teatralne, zajęcia plastyczne, spotkania z regionalnymi twórcami, w tym członkami dawnego Zespołu Śpiewaczego z Szóstki, wycieczki, przedstawienia, warsztaty informatyczne to tylko niektóre z propozycji w jakich uczestniczyły dzieci i młodzież szkolna skupiona przy Filii bibliotecznej w Szóstce.

26 marca w GCK w Drelowie zebrali się Ci, do których ten projekt został skierowany. Krótki pokaz multimedialny przypomniał wszystkim wspólne działania oraz cząstkę zebranych materiałów regionalnych. Pani Magdalena Pepa, dyrektor GBP w Drelowie oraz pani Wiesława Zaremba, kierownik projektu, wręczyły osobom zaangażowanym w zachowanie kolorytu tradycji regionalnych, dyplomy i podziękowania oraz nagrodę, która będzie pomocna przy organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć mających na celu jeszcze większą integrację środowiska lokalnego. Wszyscy obecni na spotkaniu obejrzeli również zorganizowaną w centrum kultury wystawę palm i pisanek wielkanocnych oraz podziwiali piękne serwety i obrazy wykonane haftem krzyżykowym przez Halinę Filipiuk i Salwinę Panasiuk. Zaproszona na podsumowanie pani Janina Kołkowicz przypomniała także uczestnikom MWTO wygląd tradycyjnej podlaskiej pisanki oraz zaprezentowała swoje umiejętności w zdobieniu jajek rozgrzanym pszczelim woskiem.


Copyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!