Exlibris

NOWY APARAT DLA BIBLIOTEKI

12 grudnia 2008 roku podczas obchodów jubileuszu 70-lecia działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej (1938-2008) rozstrzygnięto konkurs regionalny ph. "Ciekawi ludzie, interesujące zawodu i pasje". GBP w Drelowie przygotowała album "Korzenie Gminy Drelów" w którym znalazły się życiorysy i wywiady z ludźmi, którzy zostawili trwałe ślady w lokalnej społeczności. W opracowanym słowniku znaleźli się twórcy ludowi, literaci, hobbyści, pasjonaci, ludzie zasłużeni w działalności społeczno-politycznej regionu. Stworzona przez pracowników biblioteki praca zaowocowała przyznaniem naszej placówce II miejsca. Podczas pięknej uroczystości w sali konferencyjnej Urzędu Miasta wręczono GBP w Drelowie dyplom, aparat fotograficzny oraz nagrodę książkową. Filia GBP w Żerocinie za przygotowaną pracę została wyróżniona dyplomem oraz książkami do biblioteki.Copyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!