Exlibris

Ziemia w pigułce

W dniach 20-22 maja gościliśmy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drelowie wystawę objazdową pt. "Planeta Ziemia" przygotowaną przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Autorzy wystawy wybrali i przedstawili na ośmiu planszach, ich zdaniem, najważniejsze zjawiska i zagrożenia Ziemi.

Odwiedzający mogli poszerzyć swoją wiedzę o Ziemi, o zachodzących w niej procesach i zmianach a także o osiągnięciach nauk badających geosferę, hydrosferę, biosferę i atmosferę. Kolejne tablice podejmowały temat: Klimatu Ziemi (źródła i skutki zanieczyszczenia Ziemi), Wód Ziemi ( zagrożenia wód naszej planety), jej Wnętrza, Bioróżnorodności (zwierzęta i rośliny chronione w Polsce), Katastrof naturalnych, Megamiast (negatywne zjawiska charakterystyczne dla dużych aglomeracji miejskich) oraz Ochrony środowiska (wykorzystanie alternatywnych źródeł energii).

Ponadto, dzięki uprzejmości pani Jolanty Szmuniewskiej, prezentacja wzbogacona została o wystawę skał i minerałów pochodzących ze zbiorów gimnazjalnych.

Ciekawe ujęcie materiału oraz pięknie wykonane plansze przyciągnęły do biblioteki wielu zwiedzających. Wystawę obejrzało 240 osób. W oparciu o nią przeprowadzono również cykle lekcji bibliotecznych ph. "Planeta Ziemia".

M. PepaCopyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!