Exlibris

Wakacyjne zajęcia dla dzieci

Letnie kluby malucha
w gminie Drelów

Pieczenie kiełbasek, poranne ćwiczenia, wspólne gry i zabawy, wycieczki krajoznawcze, tańce i zajęcia plastyczno-warsztatowe to jedne z atrakcji wakacyjnych klubów malucha.

Pragnąc rozszerzyć swoją działalność integracyjną wśród lokalnej społeczności Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drelowskiej w partnerstwie z Gminną Biblioteką Publiczną w Drelowie postanowiło przystąpić do Programu Integracji Społecznej i utworzyć w trzech miejscowościach gminy Drelów "Letnie kluby malucha". Głównym celem podjętej inicjatywy jest pomoc w opiece nad dziećmi w okresie intensywnych prac w gospodarstwie. Maluchy bezpiecznie i atrakcyjnie spędzają okres wakacji uczestnicząc w przygotowanych przez organizatorów zajęciach integracyjno-edukacyjnych. Nie mają czasu się nudzić. Pięć dni w tygodniu w Drelowie oraz raz w tygodniu w Żerocinie i Szóstce przedszkolaki rozwijają swoją wyobraźnię, uczą się współdziałania, uczestniczą w warsztatach plastycznych i technicznych, grach dydaktycznych oraz wycieczkach.

Zainteresowanie realizowaną usługą przekroczyło oczekiwania organizatorów. Zgodnie z założeniami w każdej z miejscowości miało uczestniczyć w zajęciach po 10 osób. Tymczasem w codziennych spotkaniach uczestniczy znacznie więcej dzieci.

"Letnie kluby malucha" to jeden z czterech projektów usług skierowanych do mieszkańców Drelowa i okolic przygotowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drelowskiej oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Drelowie w partnerstwie z innymi organizacjami z terenu gminy. W trakcie realizacji jest usługa, w ramach której utworzony został Klubu Seniora w Wólce Łózeckiej. Beneficjenci uczestniczą w cyklicznych spotkaniach integracyjnych oraz warsztatach przybliżających technikę zdobnictwa ludowego i wykonywania rękodzieła artystycznego. Aktywnie włączają się w zbieranie materiałów regionalnych oraz odtworzenie historii swojej miejscowości.

Zaproponowane przez Towarzystwo usługi zyskały uznanie w drelowskim środowisku. W związku z tym organizatorzy, zamierzają kontynuować podobne inicjatywy w przyszłości.

M. Pepa


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drelowskiej

Celem zarejestrowanego w 2002 roku Towarzystwa jest organizowanie, integrowanie i urzeczywistnianie społecznej inicjatywy na rzecz wszechstronnego pomnażania dorobku kulturalno-historycznego gminy Drelów. Cele te realizowane są poprzez zrzeszenie osób czynnie zaangażowanych w działalność historyczno-kulturalną, populizatorską i twórców dóbr kultury; inicjowanie i popieranie różnych form działalności kulturalnej, oświatowej, naukowej oraz artystycznej przydatnej w propagowaniu i podnoszeniu świadomości historycznej mieszkańców gminy Drelów oraz zacieśnianiu więzi społecznych; organizowanie i popieranie działalności na rzecz gminy Drelów i jej rejonu związanej z celami Towarzystwa, zwłaszcza wśród młodzieży.Copyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!