Exlibris

Biblioteka Wiodąca w Drelowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Drelowie przystapiła do Programu Rozwoju Bibliotek będącego cześcia inicjatywy Fundacji Billa i Meliny Gates, która ma ulatwić polskim bibliotekom publicznym dostep do komputerów, internetu i szkolen. Partnerem i grantobiorcą fundacji w Polsce jest Polsko-Amerykanska Fundacja Wolnosci, zas bezposrednim realizatorem programu Fundacja Rozwoju Spoleczenstwa Informacyjnego. Program ten skierowany jest do bibliotek publicznych we wszystkich gminach wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miastach do 20 tys. mieszkanńców.

Procedura konkursowa w ramach programu spowodował, ze w pierwszej rundzie znalazly sie dwie koalicje partnerskich bibliotek z terenu naszego powiatu. Liderem jednej z nich jest nasza placówka, która w sposób przekonujacy przedstawiła swoje działania oraz dzialania gminy i placówek jej podleglych, co potwierdza fakt znalezienia sie na czele listy finalistów z województwa. Projekt realizowany bedzie w partnerstwie z trzema bibliotekami partnerskimi w: Leśnej Podlaskiej, Konstantynowie i Komarówce Podlaskiej.

Dzieki udzialowi w programie nasze placówki otrzymaja nowy sprzet komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz urzadzenia wielofunkcyjne. Ponadto do biblioteki wiodacej zostanie dostarczony laptop i projektor multimedialny.

Bardzo wazna czescia programu jest mozliwosc podniesienia kompetencji przez bibliotekarzy. Wraz z przedstawicielem lokalnej spolecznosci wezma oni udzial w szkoleniach specjalistycznych przygotowujacych biblioteki do nowych uslug, informatycznych z obslugi dostarczonego sprzetu oraz warsztatach z planowania pracy.

Dodatkowym atutem uczestnictwa w programie jest mozliwosc otrzymania dotacji na realizacje ciekawych inicjatyw. Wszystkie dzialania wpisane w projekt realizowane beda do konca 2013 roku.

M. Pepa


Copyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!