Exlibris

Podpisanie gminnej koalicji na rzecz rozwoju bibliotek gminy Drelów - 20 kwietnia 2010 ROK


Uczestnicy spotkania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drelowie zawarli porozumienie o utworzeniu Gminnej Koalicji na rzecz rozwoju bibliotek gminy Drelów. Głównym celem powołanej koalicji będzie budowanie biblioteki, jako atrakcyjnego miejsca wiedzy i spotkań społeczności w przyjaznej atmosferze.

Zadaniem powołanej koalicji jest wspieranie drelowskiej biblioteki i jej filii, budowanie jej dobrego wizerunku oraz przyjaznego klimatu wokół bibliotek w gminie, a przede wszystkim działanie na rzecz zapewnienia funkcjonalnego dostępu zarówno do jej zasobów bibliotecznych, jak i zasobów innych bibliotek oraz promowanie czytelnictwa i kultury, w tym prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na rzecz rozwoju bibliotek.
Copyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!