Exlibris

Biblioteka w Drelowie w Programie Rozwoju Bibliotek

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Od stycznia do czerwca pracownicy GBP w Drelowie, członek społeczności lokalnej oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Drelów uczestniczyli w warsztatach z planowania rozwoju biblioteki, które pomogą zmienić bibliotekę w małe centrum aktywności lokalnej. Podczas warsztatów uczuli się jak badać potrzeby lokalnej społeczności, jak zachęcać inne instytucje do współpracy, promować swoją placówkę oraz jak ją nowocześnie zarządzać. Podnoszenie kwalifikacji jest ważne nie tylko dla samych bibliotekarzy lecz przede wszystkim dla osób odwiedzających biblioteki.

Liczymy na to, że udział naszej instytucji w Programie Rozwoju Bibliotek sprawi, że stanie się ona miejscem przyjaznym dla wszystkich mieszkańców.

Copyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!