Exlibris

Kluby "Młodzi regionaliści"

Przystąpienie naszej Biblioteki do Programu Integracji Społecznej zaowocowało utworzeniem klubu zapewniającego młodzieży aktywny udział w życiu lokalnej społeczności.

Od marca 2010 roku w Drelowie, Żerocinie oraz w Szóstce oficjalnie rozpoczęły swoją działalność Kluby "Młodzi Regionaliści". W swoich szeregach skupiają one głównie młodzież szkolną wraz z chętnymi nauczycielami, pełniącymi jednocześnie rolę opiekunów klubu. Naczelną ideą organizacji jest zgłębianie i dokumentowanie historii swojego regionu, poznawanie i kultywowanie rodzimych tradycji i zwyczajów ludowych oraz odtwarzanie dziejów naszej biblioteki i jej filii. Podczas cyklicznych spotkań młodzież prezentuje pozyskane dokumenty historyczne, gromadzi stare fotografie, odczytuje historię z kronik, albumów, dawnych rękopisów. Prowadzone zajęcia warsztatowe dostarczają im wiedzy na temat gromadzenia i archiwizacji materiałów regionalnych oraz wskazują źródła i metody ich pozyskiwania. Uczniowie chętnie przeprowadzają wywiady z osobami starszymi, pamiętającymi czasy wojennej zawieruchy, i z wielkim zainteresowaniem słuchają przekazywanych im wiadomości. Specyfika wywiadu oraz klimat mu towarzyszący są często źródłem niesamowitych emocji i przeżyć, zarówno dla młodego pokolenia, jak i ich rozmówcy. Gościem drelowskich regionalistów był ostatnio pan Czesław Chlebiuk, który z wielkim realizmem opowiadał o wojennych wydarzeniach z najbliższych okolic. Zebrani mieli doskonałą okazję wysłuchać relacji naocznego świadka, a zarazem uczestnika tych dramatycznych chwil, poznać historie losów osób znanych im osobiście, bądź ich rodzicom. Również regionaliści z Żerocina okazali się wiernymi słuchaczami pani Władysławy Hajczuk, która była wieloletnim pracownikiem Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w ich wsi. Podzieliła się ona z młodym pokoleniem swoimi wspomnieniami dotyczącymi pracy w bibliotece oraz dawnego życia kulturalnego lokalnej społeczności. Uczniów szczególnie zainteresowały obiekty kultu religijnego, dlatego też postanowili zebrać wszelkie możliwe informacje na ich temat, zaś efekty swojej pracy przedstawić w postaci folderu "Krzyże i kapliczki Żerocina". Młodzi regionaliści z Szóstki wcale nie ustępują aktywnością swoim kolegom. Na dotychczasowych spotkaniach mieli okazję poznać i przeanalizować stary rękopis opisujący historię ich miejscowości. Spędzili też miło czas studiując kroniki biblioteczne i albumy.

Niezwykle cieszy nas pomoc i zaangażowanie starszego pokolenia, które dostarcza nam wiedzy o historii regionu, udostępnia fotografie z własnych albumów, służy radą i poświęca swój czas na nasze spotkania. Dziękujemy za udział w utrwalaniu tych chwil, które nigdy nie powinny być zapomniane.
Copyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!