Exlibris

Klub Młodzi Regionaliści w Szóstce

Dzięki Programowi Integracji Społecznej od marca 2010 roku w Bibliotece w Szóstce prężnie działa Klub Młodego Regionalisty. Młodzież aktywnie uczestniczy w odbywających się cyklicznie spotkaniach, na których poznaje dzieje swoich przodków, odtwarza historię biblioteki, dzięki zachowanym zapiskom w kronikach bibliotecznych , jak również poznaje historię Szóstki i okolicznych miejscowości. Podczas spotkań młodzież prezentuje pozyskane dokumenty historyczne, gromadzi dawne fotografie, jak również uczy się metod ich archiwizacji.

W ramach Klubu Młodego Regionalisty odbyły się również zajęcia warsztatowe pt. : Metody gromadzenia materiałów regionalnych", podczas których uczniowie poznali materiały regionalne zgromadzone w Bibliotece, przeglądali m.in. kroniki, albumy, stare fotografie, monografię Drelowa oraz rękopis opisujący historię wsi Szóstka. Podczas zajęć młodzi regionaliści dowiedzieli się przede wszystkim w jaki sposób można gromadzić cenne informacje historyczne, gdzie ich szukać i w jaki sposób je utrwalić, aby nie zostały zapomniane.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią, do udziału w zajęciach zapewniających atrakcyjne i twórcze spędzenie wolnego czasu w ramach Klub Młodego Regionalisty.

Copyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!