Exlibris

60 lat Gminnej Biblioteki Publicznej w Drelowie

Podczas obchodów XIII Dni Drelowa Gminna Biblioteka Publiczna w Drelowie świętowała swoje 60-lecie. Były podziękowania, odznaczenia, nagrodzeni zostali aktywni czytelnicy oraz rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla dzieci.

W sobotnie przedpołudnie, 24 lipca, w sali Gminnego Centrum Kultury miały miejsce obchody 20-lecia Samorządu oraz 60-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Drelowie. Podczas uroczystej Sesji Rady Gminy Drelów uczestnicy wysłuchali historii tworzenia się Samorządów wygłoszonej przez gospodarza gminy Piotra Kazimierskiego. Kolejnym punktem spotkania było nadanie medali "Zasłużony dla Gminy Drelów". Wśród nominowanych znaleźli się Władysława Hajczuk, Jerzy Daniluk, Ewa Strok, Irena Uss oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Drelowie. Wręczono również podziękowania za długoletnią pracę w Samorządzie pracownikom z ponad dwudziestoletnim stażem pracy. Wyróżnieni zostali Ireneusz Bielecki, Eugeniusz Szabaciuk, Teresa Waszczuk, Grażyna Hornowska, Zbigniew Duluk, Jadwiga Pietruszka.

Uroczystości upamiętniające historię i działania Biblioteki rozpoczęła sesja naukowa ph. "Śladem czytelniczych wspomnień" wygłoszona przez Franciszka Jerzego Stefaniuka, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drelowskiej. Przybliżenie specyfiki środowiska w jakim tworzyła się placówka stało się interesującym początkiem upamiętniania byłych oraz nagradzania jej obecnych pracowników. Swoją obecnością uświetnili sobotnią uroczystość przedstawiciele Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, którzy na ręce pani Magdaleny Pepy, obecnej dyrektor oraz pani Danuty Stefaniuk, byłej dyrektor biblioteki złożyli serdeczne gratulacje z okazji rocznicy powołania placówki oraz przekazali Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego nadany przez Zarząd Województwa lubelskiego za wkład w rozwój kultury na terenie Województwa Lubelskiego.

20 lat upowszechniania czytelnictwa i krzewienia kultury w gminie Drelów dały pani Danucie Stefaniuk ważne miejsce w historii Biblioteki. Potwierdzeniem tego jest fakt nadania byłej dyrektor odznaki honorowej "Zasłużony dla Kultury Polskiej" oraz medalu "Zasłużony dla Powiatu Bialskiego". Na ręce pani Danuty swoje podziękowania przekazał również wójt gminy Drelów.

Z okazji doniosłego jubileuszu na ręce pani Magdaleny Pepy serdeczne życzenia i gratulacje złożył starosta bialski, Tadeusz Łazowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej oraz przybyli na uroczystość bibliotekarze powiatu bialskiego. Swoimi wspomnieniami z początków organizacji Samorządu oraz doświadczeniami zawiązanymi z Biblioteką podzielił się również pan Adam Szulik, były wójt gminy, obecnie pracownik Nadleśnictwa Miedzyrzec.

Kolejnym punktem programu było rozstrzygniecie konkursu plastycznego ph."Czego nie lubi książka" organizowanego w dwóch kategoriach wiekowych. Wśród przedszkolaków I miejsce zajęła Aleksandra Hukaluk, drugie exekwo Filip Szabaciuk i Anna Niestoruk, III zaś Mateusz Stanilewicz. W kategorii klas I-III szkół podstawowych najlepsza okazała się Karolina Tarasiuk, drugie miejsce przypadło Michalinie Matejuk, zaś trzecie Katarzynie Krupskiej. Pozostałe osoby biorące udział w konkursie otrzymały upominki i dyplomy.

Na rozwój i wizerunek Biblioteki pracowało wiele osób. Nie sposób wręcz wymienić wszystkich z imienia i nazwiska. Każdy z nich zostawił w niej cząstkę siebie. Dzięki byłym i obecnym pracownikom oraz stażystom wygląda ona tak, jak w dniu dzisiejszym. Chcąc wyrazić wdzięczność za wkład pracy w rozwój jednostki, wszystkim przybyłym na jubileusz pracownikom pani Magdalena Pepa wręczyła podziękowania oraz upominki.

Biblioteka nie istniałaby bez jej wiernych czytelników. To oni są motorem napędzającym do działania i rozwoju. W dniu 60 rocznicy funkcjonowania Biblioteki chcieliśmy podziękować i docenić niektórych z nich. Podczas uroczystości otrzymali oni dyplomy oraz nagrodzeni zostali ciekawymi pozycjami książkowymi.

Konkurs "Gmina Drelów w moim obiektywie" był inspiracją do wydania zbioru fotografii. Piotr Kazimierski, wójt Gminy Drelów, Wiesława Zaremba, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Drelowie oraz Mariusz Kostka, prezes Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania wspólnie promowali podczas sobotniej uroczystości wydany album "A u nas zawsze jest najpiękniej...". Codzienne obrazy, zatrzymujące w kadrze otaczającą nas przyrodę i samych ludzi, zachęcają wszystkich sięgających po album do samodzielnego odkrywania uroków naszej gminy na nowo.

Uświetnieniem pierwszego dnia Dni Drelowa był występ młodych talentów z gminy Drelów. Wielkie wrażenie na obecnych zrobiły zaśpiewane utwory w wykonaniu Mileny Jaroszewskiej oraz Magdaleny Bahonko.

Na zakończenie uroczystości wszyscy obecni zaproszeni zostali na poczęstunek, gdzie oprócz tradycyjnych potraw mogli spróbować jubileuszowych tortów.

Copyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!