Exlibris

Kontynuacja klubów malucha w gminie Drelów

Program Integracji Społecznej
Kontynuacja funkcjonowania trzech "Letnich klubów malucha"
Lipiec - Sierpień 2010

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drelowskiej wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Drelowie postanowiło wznowić funkcjonowanie trzech "Letnich klubów malucha", a co za tym idzie ponownie przystąpić do Programu Integracji Społecznej. Podobnie jak w roku poprzednim głównym celem podjętej inicjatywy była pomoc w opiece nad dziećmi w okresie intensywnych prac w gospodarstwie.

Przez całe wakacje przedszkolaki oraz uczniowie klas I-IV uczestniczyli w bezpiecznych i atrakcyjnych zajęciach integracyjno - edukacyjnych. Pięć dni w tygodniu w Drelowie oraz raz w tygodniu w Żerocinie i Szóstce dzieci rozwijały swoją wyobraźnię, uczyły się współdziałania, uczestniczyły w warsztatach plastycznych i technicznych, grach dydaktycznych oraz konkurencjach zespołowych. Chętnie poznawały tajniki komputera, jak również specyfikę różnych zawodów. Chętnie korzystały z placu zabaw oraz próbowały swoich sił przygotowując smaczne potrawy.

Uzyskana kwota dofinansowania to 16000 zł.

Copyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!