Exlibris

Pogotowie Architektoniczne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drelowie

Spore zmiany czekają naszą bibliotekę dzięki środkom finansowym, pozyskanym przez placówkę w ramach Programu Infrastruktura bibliotek 2010 na zadanie "Modernizacja Biblioteki - drelowskiego wiatraka kulturalnego".

Ostateczna akceptacja wniosku oraz udział środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwoli na to, iż w ciągu kilku najbliższych miesięcy biblioteka główna i jej dwie filie, zostaną poddane remontom, mającym na celu modernizację oraz ponowną aranżację wnętrz placówki. W ramach prac zostaną odnowione drewniane podłogi oraz pomalowane ściany. Nastąpi wymiana okien oraz instalacji elektrycznej. Zakupione zostaną również nowe regały oraz meble pod sprzęt IT.

Największe zmiany czekają jednak filię biblioteki w Szóstce. Jej lokum bowiem zostanie poddane gruntownemu remontowi. Biblioteka dzięki udziałowi w projekcie "Sztuka kształtowania przestrzeni w bibliotece" zyskała możliwość skorzystania z fachowej pomocy architekta , p. Karol Lange wytworzeniu nowej wizji rozwoju przestrzeni placówki w Szóstce. Dyrekcja chętnie skorzystała z jego porad , organizując dwudniowe warsztaty (17-18 wrzesień) z pracownikami i użytkownikami biblioteki mające na celu wspólne wypracowanie najbardziej korzystnego układu pomieszczeń oraz koncepcji ich zagospodarowania. Nad nową wizją przestrzenną biblioteki pracowała wspólnie z panem Lange dziesięcioosobowa grupa mieszkańców gminy, zróżnicowana wiekowo i zawodowo. Trwałym efektem wspólnej pracy stał się schemat obrazujący nowy układ pomieszczeń bibliotecznych w Szóstce "Biblioteka na szóstkę" z uwzględnieniem ich przeznaczenia oraz umeblowania. Tworząc nową wizje biblioteki mieliśmy głównie na względzie dostosowanie jej do potrzeb oraz wymagań naszych czytelników, zarówno tych starszych, jak i tych najmłodszych. Dlatego też w naszej koncepcji swoje miejsce znalazła m. in. czytelnia, kącik multimedialny oraz kącik dla dzieci.

Copyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!