Exlibris

"Biblioteka bierze udział w programie
Akademia Orange dla bibliotek"

W ramach programu Fundacja przekazała Bibliotece dotację finansową z przeznaczeniem na edukację oraz popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach. W ramach dotacji możliwy jest również zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym. Ponadto Biblioteka zobowiązała się do bezpłatnego udostępniania dostępu do Internetu we wszystkich placówkach.
Copyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!