Exlibris

Modernizacja Biblioteki - drelowskiego wiatraka kulturalnego

Spore zmiany czekają naszą bibliotekę dzięki środkom finansowym, pozyskanym przez placówkę w ramach Programu Infrastruktura bibliotek 2010 na wykonanie zadania "Modernizacja Biblioteki - drelowskiego wiatraka kulturalnego". Ostateczna akceptacja wniosku oraz udział środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwoliła na to, iż w bibliotece głównej i jej dwóch filiach rozpoczęto prace remontowe, mające na celu modernizację oraz ponowną aranżację wnętrz placówki. W ramach zadania w bibliotece głównej wyremontowana zostanie podłoga parkietowa, ściany i łazienka. Wymienione zostaną okna, zakupione dodatkowe regały oraz uzupełnione i zmodernizowane punkty oświetleniowe. W Filii w Szóstce planowane są największe zmiany. Począwszy od instalacji elektrycznej i c.o., wymianę zużytej stolarki okiennej, remont łazienki, modernizację istniejących punktów oświetleniowych, po adaptację dodatkowych pomieszczeń, wymianę zużytych, niefunkcjonalnych i nieestetycznych regałów bibliotecznych i montaż instalacji antywłamaniowej. Ponadto Biblioteka dzięki udziałowi w projekcie "Sztuka kształtowania przestrzeni w bibliotece" zyskała możliwość skorzystania z fachowej pomocy architekta, p. Karola Lange, który pomógł nam w wytworzeniu nowej wizji rozwoju przestrzeni placówki w Szóstce. Biblioteka w Żerocinie natomiast poprawi warunki lokalowe i zmieni swój wizerunek dzięki wymianie zużytej stolarki okiennej oraz regałów bibliotecznych, które uniemożliwiają prawidłową prezentację posiadanego księgozbioru. Wszystko to zostanie zrealizowane z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Głównym celem podejmowanych działań oraz planów funkcjonowania jednostki jest spełnienie wizji Gminnej Biblioteki Publicznej w Drelowie, jako miejsca wiedzy i spotkań społeczności w przyjaznej atmosferze. Małe gminy i małe społeczności mają ograniczony dostęp do zasobów wiedzy i kultury. W wizji idealnej biblioteki, jaką ma być nasza placówka, biblioteka powinna spełniać określone cechy i warunki, aby realnie mogła przyczyniać się do rozwoju społeczności lokalnej i jej mieszkańców. Jednym z takich warunków jest bycie miejscem nowoczesnym, wyposażonym w sprzęt komputerowy i swobodny dostęp do Internetu oraz wykorzystującym ICT w świadczeniu usług. Pozyskany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek sprzęt multimedialny jest wspaniałym początkiem realizacji wyznaczonej wizji. W kolejnych latach będziemy poszukiwać kolejnych możliwości rozwoju i uzupełniać potrzebny sprzęt komputerowy, który pozwoli na zwiększenie dostępu do zasobów bibliotecznych, e-administracji oraz sprawi, ze biblioteka w środowisku będzie postrzegana jako małe centrum aktywności lokalnej. Udział w programie "Infrastruktura bibliotek" jest początkiem drogi do realizacji naszych planów funkcjonowania jednostki. Pozwoli nam na podstawową i niezbędną modernizację pomieszczeń i budynków bibliotecznych. Biblioteki staną się miejscem "na czasie" szczególnie dla młodych ludzi. Pozyskane dofinansowanie pomoże nam między innymi zorganizować przestrzeń dla dzieci i młodzieży.

Ponadto biblioteka bierze udział w programie Akademia Orange dla bibliotek, dzięki któremu otrzymała dotację finansową z przeznaczeniem na edukację oraz popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach. W ramach dotacji możliwy jest również zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym. Ponadto Biblioteka zobowiązała się do bezpłatnego udostępniania dostępu do Internetu we wszystkich placówkach.
Copyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!