Exlibris

BIBLIOTEKA NA SZÓSTKĘ

Z inicjatywy prężnie rozwijającego się Koła Gospodyń Wiejskich w Szóstce oraz dzięki zaangażowaniu biblioteki, 6 marca 2011 roku odbyło się uroczyste otwarcie Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Szóstce po remoncie. Uroczystość była uwieńczeniem prac remontowych wykonanych wewnątrz budynku, dzięki środkom pozyskanym w ramach Programu Infrastruktura Bibliotek 2010.

Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem wszystkich gości przez pracownika filii panią Agnieszkę Maksymiuk oraz uroczystym przecięciem wstęgi, którego dokonali: poseł na Sejm RP Jerzy Stefaniuk, wójt Gminy Drelów Piotr Kazimierski, dyrektor MBP w Białej Podlaskiej Jerzy Flisiński, dyrektor GBP w Drelowie Magdalena Pepa oraz ksiądz proboszcz Parafii Szóstka Edward Konarski. Zaproszenie przyjęli również była dyrektor GBP w Drelowie pani Danuta Stefaniuk, zastępca dyrektora MBP w Białej Podlaskiej pani Teresa Stasiuk - Karaś, pani Anna Chwedoruk reprezentantka Działu Instrukcyjno - Metodycznego MBP w Białej Podlaskiej, sołtys wsi Szóstka wraz z Radą Sołecką, grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Szóstce, dyrektorzy zaprzyjaźnionych z biblioteką instytucji - pani Wanda Matejek, kierownik Oddziału Banku Spółdzielczego w Drelowie oraz pani Wiesława Zaremba, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Drelowie. Z zaproszenia skorzystali także najważniejsi goście tej uroczystości - Nasi Czytelnicy.

Po uroczystym przecięciu wstęgi nastąpił akt poświecenia nowo wyremontowanego lokum biblioteki oraz przemówienia zaproszonych gości. Wyrażono tego dnia wiele ważnych słów na temat roli biblioteki w życiu lokalnej społeczności, a także podkreślono wagę książki w życiu człowieka. Nie obyło się również bez podziękowań oraz gratulacji z okazji zdobycia przez bibliotekę tytułu Biblioteka Roku 2010 Powiatu Bialskiego.

Po wygłoszonych przemówieniach gospodarz Gminy Drelów pan Piotr Kazimierski oraz pracownik Filii Bibliotecznej w Szóstce pani Agnieszka Maksymiuk wznieśli toast symboliczną lampką szampana, dziękując czytelnikom za wszelką pomoc oraz wsparcie w działaniach biblioteki, jednocześnie życząc wszystkim dalszych sukcesów oraz utrzymania tak wspaniałej współpracy z biblioteką. Po toaście odbyła się część artystyczna przygotowana przez dziewczęta z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Szóstce, które również chętnie wspiera działania biblioteki.. Następnie pani dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Drelowie pokroiła przygotowany na tę okazję tort.

Po słodkim poczęstunku zaproszeni goście oraz licznie zgromadzeni czytelnicy zwiedzali wyremontowaną bibliotekę. Prace modernizacyjne obejmowały m.in. wymianę zużytej stolarki okiennej oraz instalacji elektrycznej w całym budynku, remont instalacji c. o., oświetlenia, łazienki oraz odnowienie podłóg, malowanie całego lokalu, wymianę mebli, ale przede wszystkim zmianę układu pomieszczeń bibliotecznych. Biblioteka została przeniesiona z części północnej do części południowej budynku, w której możliwe było wydzielenie czytelni, miejsca do przejrzenia prasy, kącika multimedialnego oraz wymarzonego kącika dla dzieci. Nowe pomieszczenia zostały zaplanowane z myślą o potrzebach wszystkich czytelników, zarówno tych najmłodszych, jak również i tych starszych - zlikwidowane zostały progi, które stanowiły barierę w swobodnym poruszaniu się.

Dzięki udziałowi w projekcie "Sztuka kształtowania przestrzeni w bibliotece" nasza placówka zyskała możliwość skorzystania z fachowej pomocy architekta, pana Karola Lange. W wytworzeniu nowej wizji przestrzennej biblioteki pracowała wspólnie z panem Lange dziesięcioosobowa grupa mieszkańców Gminy Drelów zróżnicowana wiekowo i zawodowo. Trwałym efektem dwudniowej pracy stał się schemat zatytułowany " Biblioteka na szóstkę", obrazujący obecny układ pomieszczeń bibliotecznych. .

To początek "dobrych" zmian w szósteckiej placówce bibliotecznej. Czekają nas jeszcze prace związane z uporządkowaniem otoczenia placówki. Otwarcie biblioteki to jednak wspaniała okazja do podziękowania wszystkim życzliwym osobom, które zarówno wkładem pracy, jak i dobrym słowem przyczynili się do rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Drelowie wraz z jej filiami.

Agnieszka Maksymiuk

Copyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!