Exlibris

Biblioteka - miejsce dla mieszkańców z inicjatywą

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, ktore ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerow, internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Żerocinie i Szóstce rozpoczęły realizację projektu: "Masz pomysł, przyjdź do biblioteki - miejsca dla mieszkańców z inicjatywą". Głównym celem projektu jest integracja i animacja mieszkańców Szóstki i Żerocina, poprzez promocję lokalnych twórców, ułatwienie rozwoju artystycznego i kulturalnego oraz wykorzystanie potencjału intelektualnego społeczności lokalnej.

W ramach projektu organizowane zostaną spotkania z osobami dysponującymi ciekawymi, praktycznymi umiejętnościami. Mieszkańcy mają możliwość zapoznać się z różnymi technikami dekoracyjnymi, poznać tajniki wykonywania ozdób okolicznościowych, obsługi komputera i urządzeń biurowych oraz fotografii. Realizacja projektu odbywać się będzie w formie warsztatów tematycznych i spotkań animacyjno-integracyjnych. Prace lokalnych twórców i artystów oraz uczestników warsztatów będą prezentowane w bibliotece w Szóstce i Żerocinie w formie wystaw.

Osoby zainteresowane zwiększeniem swoich umiejętności, które późnej mogą wykorzystać w życiu codziennym oraz do rozwoju swoich pasji i zainteresowań zapraszamy do filii bibliotek w Szóstce i Żerocinie.

Przedsięwzięcie realizowane będzie ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Copyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!