Exlibris

Spotkanie z prof. Henrykiem Mierzwińskim

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Drelowie i Żerocinie uczestniczyli 8 czerwca 2011 roku w Białej Podlaskiej w spotkaniu z profesorem Henrykiem Mierzwińskim, autorem książki "Biała Podlaska w latach 1918 - 1939".

Henryk Mierzwiński urodził się w 1935 roku w Poizdowie. Po ukończeniu Państwowego Liceum Pedagogicznego w Leśnej Podlaskiej odbył w latach 1955-1958 studia historyczne w WSP w Krakowie. Po ukończeniu magisterium pracował jako nauczyciel historii w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym w Adamowie, a od 1959 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Komarówce Podlaskiej. Od 1961 roku do 1975 roku był dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Kocku. W 1975 roku został powołany na stanowisko kuratora oświaty i wychowania w Białej Podlaskiej. Na tym stanowisku pracował do 1981 roku. W 1977 roku obronił pracę doktorską w WSP w Krakowie pt. "Kock - zarys dziejów do 1918 roku". Od 1981 pracował jako nauczyciel akademicki w Białej Podlaskiej, Siedlcach i Łowiczu. W 1989 roku uzyskał tytuł doktora Habilitowanego na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie. W tym samym roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym i z powodzeniem kontynuował prace naukowo-badawcze i dydaktyczne. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych, w tym kilkunastu książek.

Książka "Biała Podlaska w latach 1918 - 1939" jest pierwszą częścią III tomu monografii "Dzieje Białej Podlaskiej". Tom ten to historia "niezwykłego" miasta, jakim jest Biała Podlaska w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej. Miasta zróżnicowanego narodowo, religijnie oraz kulturalnie. Kipiącego dynamizmem w zakresie rozwoju oświaty, rzemiosła, rolnictwa czy przemysłu (Podlaska Wytwórnia Samolotów). Miasta w którym dużą rolę odgrywała siedziba garnizonu wojskowego.

W książce zastosowano układ chronologiczno-zagadnieniowy. W pierwszej części autor przedstawił Białą Podlaską w okresie walki o niepodległość i jej obronę. W drugiej pokojowe budownictwo, a także organizację aparatu władzy i administracji. Trzecia porusza sprawy rozwoju oświaty i kultury, jak również sprawy związane z opieką społeczną i zdrowotną. Kończąc zaś na zabezpieczeniu duchowym, społeczno-politycznym i wojskowym.

Książka znajduje się w zbiorach GBP w Drelowie. Miłośników przeszłości oraz osoby zainteresowane i związane z regionem zapraszamy do sięgnięcia po tą wartościową pozycję.

Gminna Biblioteka Publiczna w Drelowie

Copyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!