Exlibris

14. DNI DRELOWA

W sobotnie popołudnie, 2 lipca, miłośnicy regionu i drelowskiej kultury zgromadzili się w sali Gminnego Centrum Kultury, by po raz kolejny wspólnie wspominać ludzi oddanych drelowskiej ziemi. Tegoroczna sesja Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drelowskiej poświecona została w całości tajnej organizacji wojskowej "Nasze Orły" powstałej w warunkach ścisłej konspiracji, jesienią 1939 roku. Obejmowała ona swym zasięgiem takie wsie jak Drelów, Łózki, a później również Żerocin. Wygłoszony przez prezesa TPZD, Franciszka Jerzego Stefaniuka, referat był hołdem oddanym członkom tej komórki konspiracyjnej, których większość straciła życie w obozach koncentracyjnych. Podczas spotkania wspomnieniem objęto ks. Karola Wajszczuka - proboszcza parafii Drelów oraz emisariusza o przydomku "Szary", kierownika "Naszych Orłów" i podoficera Wojska Polskiego, Józefa Krawieckiego z Drelowa, Stanisława Daniluka, Jana Ciechowskiego, Jana Dąbrowskiego, Bolesława Hawryluka, Jana Saczuka (ojciec i syn), Antoniego Kota i Jana Kozłowca z Łózek, Stefana Kowalczuka, Bazylego Łaźko, Adolfa Młynarczuka, Tomasza Stańczuka s. Marka oraz Feliksa Szafrańskiego z Drelowa. Przegłosowano także wykonanie tablicy pamiątkowej upamiętniającej wymienione osoby oraz organizację "Nasze Orły", która zostanie wmurowana w dzwonnicę drelowskiego kościoła.

Podsumowano również ogłoszony w marcu konkurs o tematyce regionalnej, ph. "Zapomniene historie, ciekawe miejsca Gminy Drelów" adresowany do mieszkańców i sympatyków gminy Drelów. Zadanie polegało na zebraniu ciekawych opowieści, legend, wspomnień, anegdot z dawnych lat związanych z konkretnymi miejscami, obiektami, faktami czy wydarzeniami naszej małej ojczyzny. Pierwszym miejscem wyróżniono Ewę Strok, która spisała wspomnienia mieszkańców Drelowa "Wycieczki nie będzie. Wybuchła wojna.", "A najgorsze było, jak się jeść chciało" oraz "Z Drelowa na Berlin". Drugie miejsce przyznano Karolinie Kołkowicz za pracę pod tytułem "Unickie wspomnienia". Trzecie zaś zajęła Marianna Panasiuk za historię krzyża w Borku. Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna postanowiła nagrodzić osoby, których wspomnienia zostały wykorzystane w pracach konkursowych. Nagrodę książkową przyznano Czesławowi Chlebiukowi, Janinie Karpińskiej i Elżbiecie Opalko.

Kulminacyjnym punktem sobotnich uroczystości był występ uczniów Gimnazjum nr 1 w Drelowie, którzy pokazali przybyłym "Jak skrzaty Drzewlewo budowały". Spektakl przygotowany z myślą o wyjeździe naszej młodzieży do Francji był połączeniem elementów baśniowych oraz historii naszego regionu. Ewa Strok i Dorota Nieścioruk, autorzy scenariusza, wykorzystali w nim fragmenty Kroniki napisanej przez Józefa Olesiejuka i Władysława Hawryluka, "Monografii wsi Drelów" Feliksa Olesiejuka, "Balladyny" Juliusza Słowackiego oraz powieści Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem".

M.Pepa

Copyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!