Exlibris

Podaj dalej

Doświadczenia i wiedza są potrzebne, by się potem lepiej żyło i funkcjonowało. To nie tylko utarty frazes. Prawda ta funkcjonuje zarówno w życiu codziennym, jak i na polu zawodowym. Podobnego zdania jest również Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizująca Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Udział w programie i pozyskanie mikrograntu "Podaj dalej" dało bowiem możliwość spotkań Biblioteki Wiodącej, jaką jest Biblioteka w Drelowie, z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich (Biblioteka w Konstantynowie, Leśnej podlaskiej i Komarówce Podlaskiej). Grant w wysokości 1000 zł, przeznaczony został w całości na pokrycie kosztów szkoleń i warsztatów, podczas których dzieliliśmy się z naszymi koleżankami wiedzą dotyczącą różnych aspektów pracy w bibliotece oraz zagadnień przydatnych dla bibliotekarzy.

Biblioteka, jako skarbnica wiedzy o regionie stała się tematem pierwszego szkolenia, które odbyło się na początku września. Pani Maria Sawczuk, dyrektor GBP w Konstantynowie, podzieliła się z nami swoim doświadczeniem w pozyskiwaniu i opracowywaniu materiałów regionalnych oraz dokumentów życia codziennego. Omówiliśmy sposoby przechowywania i udostępniania gromadzonych zbiorów regionalnych. Poznaliśmy również kulisy pracy nad książką oraz działalność wydawniczą biblioteki.

Drugie spotkanie, którego gospodarzem była nasza placówka, pozwoliło jego uczestnikom na zdobycie umiejętności tworzenia materiałów informacyjno-promocyjnych. Zorganizowane warsztaty (22 września) pomogły nam w stworzeniu planu promocji placówek bibliotecznych oraz zidentyfikowaniu elementów wyróżniających i opisujących biblioteki. Omówiliśmy podstawowe techniki i nośniki informacji promujących, takich jak: wizytówka, ulotka, plakat, strona internetowa oraz ogłoszenie w prasie bądź za pośrednictwem lokalnych źródeł komunikacji. Mieliśmy również możliwość omówienia własnych znaków identyfikujących biblioteki, czyli exlibris w praktyce. Zaprojektowaliśmy oraz samodzielnie wykonaliśmy wizytówki naszych placówek za pomocą programu Mikrosoft Word.

Październikowe spotkanie w ramach mikrograntu poświęciliśmy współpracy biblioteki z środowiskiem lokalnym. Nasi partnerzy zapoznali się z ideą i funkcjonowaniem "Biblioteczki dla najmłodszych". Specjalnie z tej okazji odwiedziliśmy Filię w Żerocinie, w której funkcjonuje ona w praktyce. Pokaz multimedialny "Dobre praktyki GBP w Drelowie" przybliżył naszym koleżankom po fachu ciekawe formy pracy naszej placówki z czytelnikiem. Wykorzystanie zasobów Internetu pokazało nam, jak i gdzie szukać "fajnych" i interesujących pomysłów na zajęcia z czytelnikami w różnym wieku. Poprowadzone przez panią Beatę Korolczuk warsztaty dały nam zaś praktyczną umiejętność wykonywania koszyczków z papierowikliny, która przeniesiona do miejsca pracy stanie się ciekawą alternatywą na spędzenie czasu wolnego w bibliotece.

Nowoczesność oraz dostęp do komputerów pozwolił nam praktycznie przetestować możliwości Skypa oraz jego wykorzystania w pracy biblioteki. Nasze ostatnie, czwarte już spotkanie, oparte zostało bowiem na poznaniu nowych form komunikacji z czytelnikiem oraz promocji biblioteki. Dziękujemy Fundacji za pomysł i umożliwienie nam wspólnych spotkań, dzięki którym mieliśmy możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Drelowie


 Copyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!