Exlibris

Nie pamiętam, kiedy ostatnio dostałem kwiaty

Tymi słowami podziękował pan dr Andrzej Szabaciuk za kwiaty, które wręczyła mu p. Magdalena Pepa na koniec spotkania. A spotkanie miało miejsce 12 marca w bibliotece gminnej w Drelowie i dotyczyło Unitów. Zgodnie z obietnicą daną nam na Święcie Patronów drelowskiego gimnazjum pan Andrzej - pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - znalazł czas, aby podzielić się z nami swoją przebogatą wiedzą na temat historii Unitów. Informacje te zdobywał przez kilka lat, pisząc pracę doktorską na temat "Konwersja ludności pounickiej na katolicyzm w Królestwie Polskim w latach 1905-1915". Praca, którą miałam możliwość przeczytać liczy 419 stron (sama bibliografia zajęła 19 str.) Oprócz kilkuset opracowań naukowych w języku polskim i rosyjskim, czasopism, wspomnień, pamiętników pan Andrzej "przewertował" ogromną ilość dokumentów w archiwach polskich, litewskich i rosyjskich. Nic więc dziwnego, że spotkanie z takim znawcą unickiego dramatu miało dla nas: nauczycieli, uczniów, pracowników biblioteki oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką duże znaczenie. Dwie godziny lekcyjne przeznaczone na prelekcję minęły bardzo szybko. Swoje opowieści o Unitach prelegent wzbogacił prezentacją archiwalnych dokumentów rosyjskich m.in. o Drelowie, które oglądaliśmy jako pierwsi w Polsce. My słuchaliśmy z uwagą pana Andrzeja, a na koniec gość pytał nas o miejsce unitów w naszej współczesności. Było nam miło, kiedy stwierdził, że cieszy go kultywowanie historii Unitów na drelowskiej ziemi. Zachęcał młodzież, aby jako przyszli studenci pracowali w celu poszerzenia wiedzy o Unitach. Widząc nasze zainteresowanie pan Szabaciuk obiecał, że zbierze wszystkie materiały, jakie zgromadził na temat unickiego Drelowa i opracuje publikację dotyczącą tej tematyki. To była niezwykła lekcja historii. Nie wierzę w przypadki. Myślę, że to Unici sprowadzili pana doktora Szabaciuka na drelowska ziemię.

Ewa Strok
Copyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!