Exlibris

Konkurs "Książka o mnie"

Regulamin konkursu
ph. "Książka o mnie"
-NOWA PROZA PRZEDSZKOLAKÓW

I. Organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna w Drelowie;

II. Cele konkursu:
- rozwijanie wyobraźni;
- budzenie wśród uczestników rywalizacji;
- zachęcenie do czerpania inspiracji z książek i biblioteki;
- promocja biblioteki i książek.

III. Założenia:
1. Konkurs trwa od 24 kwietnia do 8 maja 2012 roku.
2. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków z terenu gminy Drelów.
3. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wymyślić i wykonać książkę o sobie.
4. Każda praca powinna zawierać podstawowe elementy książki (okładka, tytuł, autor, treść - słowa bądź ilustracje).
5. Prace należy dostarczyć, w nieprzekraczalnym terminie do 8 maja 2012 roku do Gminnej Biblioteki Publicznej w Drelowie bądź Filii w Żerocinie i Szóstce.
6. Prace konkursowe oceni komisja powołana przez organizatora.
7. Nagrody wręczone zostaną laureatom podczas Tygodnia Bibliotek.
8. Biblioteka zastrzega sobie prawo zmiany terminu wręczenia nagród.

Zapraszamy do udziału
Copyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!