Exlibris

A najgorzej było, jak się jeść chciało

Oddajemy w państwa ręce nową publikacje regionalną pt."A najgorzej było, jak się jeść chciało. Wspomnienia drelowani". Niniejsze wspomnienia są efektem końcowym konkursu ogłoszonego przed rokiem przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Drelowie, Wójta Gminy Drelów, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drelowskiej oraz Gminną Koalicję na Rzecz Rozwoju Bibliotek Gminy Drelów. Cytując za Franciszkiem Jerzym Stefaniukiem, prezesem TPZD, książka ta to "po pierwsze, fakty z przeszłości dla nas bardzo ważne, bo dotyczące naszej "Małej Ojczyzny", są przekazane nie przez historyków, a ludzi, którzy sami są bohaterami owych kart historii. Autorami wspomnień są też ci, którzy przekazali nam treści kultywowane w ich rodzinach w tradycyjny sposób z pokolenia na pokolenie od prapradziadków do praprawnuków. Jest to piękny zwyczaj charakterystyczny dla południowego Podlasia. Tym bardziej cenny, że świadczy o stosunku pokoleniowym w rodzinach, opartym na szacunku i tradycji. Gdyby dziś było to powszechne, inna byłaby Polska współczesna.
Opisane zdarzenia przekazane są i zapisane bez literackiej poprawności. Dzięki temu możemy poznać mowę autentyczną dla pokolenia ludzi okresu drugiej połowy dwudziestego wieku, określonego jako pokolenie powojenne. Takim językiem posługiwaliśmy się i można w pełni oświadczyć, że jest to język naszych ojców pełen bogactwa słownikowego i lokalnego kolorytu kresowego.".


Czytelnikom polecam tę cenną i wzruszającą lekturę.
Publikacja dostępna jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drelowie.
ZAPRASZAMYCopyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!