Exlibris

Wspomnień czar

Wzruszenie i powroty do przeszłości to część spotkania autorskiego zorganizowanego 10 października w bibliotece.


Wydanie wspomnień "A najgorzej było, jak się jeść chciało" stało się impulsem do zorganizowania w Gminnej Bibliotece w Drelowie spotkania z ich autorami. Autentyczny przekaz przeżyć własnych, żywa historia, której uczestnikami byli Janina Karpińska i Czesław Chlebiuk uczą szacunku i siły. Swoją obecnością zaszczyciła nas także Karolina Kołkowicz, która spisała wspomnienia swojej babci Janiny. Te osoby i ich przeżycia to świadectwo, że ludzie potrafią się podnieść mimo przeżytych tragedii czy przeciwności losu, że potrafią z nich wynieść siłę do następnego okresu życia. Mimo łez i bólu potrafią dalej żyć, gospodarować, tworzyć swoje rodziny i historie. Obecna na spotkaniu młodzież przypomniała fragmenty zawartych w publikacji wspomnień oraz wysłuchała osobistych podróży w przeszłość zaproszonych gości.
Publikacja jest odzewem na konkurs o tematyce regionalnej pt. "Zapomniane historie, ciekawe miejsca gminy Drelów". Wstęp do niej napisał Franciszek Jerzy Stefaniuk, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drelowskiej. Jak doszło do spisania tychże wspomnień. Mówiąc i pisząc o tym nie sposób pominąć osoby pani Ewy Strok, która cześć z nich zapisała. "Postanowiłam popytać ludzi, o których wiem, że mają bardzo piękne wspomnienia. Nagrałam to na dyktafon, przepisałam . i wyszła przepiękna publikacja. Bliska mojemu sercu, bo ja pierwsza te wspomnienia słyszałam" - dodała redaktor techniczna i korektorka w jednej osobie.
Wszystkich zainteresowanych poznaniem wydanych wspomnień zapraszamy do biblioteki.

Magdalena Pepa

Copyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!