Exlibris

Drelowskie okno-zdalny dostęp do zbiorów biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Drelowie bierze udział w programie dotacyjnym "Kraszewski. Komputery dla Bibliotek" realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012. Zadanie "Drelowskie okno-zdalny dostęp do zbiorów biblioteki" umożliwi naszej placówce dostosowanie infrastruktury IT do wymagań systemu katalogowego on-line oraz potrzeb lokalnej społeczności, która oczekuje sprawnej obsługi i atrakcyjnej oferty usług świadczonych przy wykorzystaniu najnowszych technologii informatycznych. W ramach pozyskanych środków uruchomiona zostanie jednostka katalogująca do obsługi bazy danych i systemu katalogowego biblioteki oraz kolejne komputery dostępne dla użytkowników. Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki.
Copyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!