Exlibris

Konkurs czytelniczy "Czy znasz wiersze Juliana Tuwima"

Przez całe dwa tygodnie uczestnicy ferii poznawali utwory Juliana Tuwima. Głównym celem podjętej inicjatywy było zaznajomienie z wierszami poety, kształtowanie umiejętności kojarzenia tekstu wiersza z autorem oraz budzenie zainteresowań czytelniczych. Efektem końcowym zajęć był konkurs sprawdzający zdobytą wiedzę. Chętni chcący się sprawdzić podzieleni zostali na dwie grupy. Każda z grup otrzymała podobny zestaw pytań i mogli przystąpić do rywalizacji. Ważny był czas i poprawność odpowiedzi. Zwycięzcy otrzymali losowe nagrody.

Copyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!