Exlibris

Aktywne ferie w Szóstce

Ponieważ rok 2013 ogłoszony został przez nasze władze państwowe rokiem Juliana Tuwima, niemal każdego dnia tegorocznych ferii czekało na naszych małych czytelników literackie spotkanie z tym znakomitym poetą. Wspólne podróże lokomotywą po wierszach Tuwima pozwoliły na spotkania z Murzynkiem Bambo i Słoniem Trąbalskim, wspólnym wysiłkiem pomogliśmy dziadkowi wyrwać rzepkę, panu Hilaremu znaleźliśmy okulary, Grzesia staraliśmy się oduczyć kłamania oraz poznaliśmy najnowsze plotki i ploteczki z ptasiego świata. Ponadto wraz ze spóźnionym słowikiem odkrywaliśmy różnorodne barwy miłości. Dużym zaskoczeniem dla dzieci okazały się muzyczne wiersze Tuwima, które stały się wielkimi przebojami i które starsze pokolenie nuci do dziś (Miłość ci wszystko wybaczy, Na pierwszy znak, gdy serce drgnie, Wspomnienie). Nasze spotkania były też doskonałą okazją do rozmów o poezji, życiowych radach, naukach, przestrogach, palecie barw i uczuć ukrytych między wersami, nawet tak drobnych wierszyków jak dziecięce utwory Tuwima. Aby nasze spotkania za bardzo nie przypominały szkolnych lekcji, po każdej literackiej części czekały na dzieci warsztaty plastyczne, zabawy ruchowe, zajęcia kulinarne, tematycznie dostosowane do czytanych wierszyków. Wycieczka lokomotywą po bibliotece, zabawa w wyrywanie rzepki, tworzenie super okularów dla pana Hilarego, walentynkowe niespodzianki dla najbliższych czy też konkurs na najśmieszniejszą kanapkę - oto, co spotkało sympatyków ferii z biblioteką.


Mariola Smal
Copyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!