Exlibris

"Biblioteka w programie
Akademia Orange dla bibliotek"

W ramach programu Fundacja przekazała Gminnej Bibliotece Publicznej w Drelowie dotację finansową z przeznaczeniem na edukację oraz popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach. W ramach dotacji możliwy jest również zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym. Ponadto Biblioteka zobowiązała się do bezpłatnego udostępniania dostępu do Internetu we wszystkich placówkach. Udział Gminnej Biblioteki Publicznej w Drelowie w programie "Akademia Orange dla bibliotek" znacznie wzbogacił ofertę biblioteczną oraz pozwolił placówce na realizację wielu inicjatyw.
Korzystanie z zasobów Internetu pozwala naszym pracownikom efektywniej i szybciej pozyskać potrzebne informacje oraz zdobyć wiedzę. Zakończyliśmy prace nad wprowadzaniem księgozbioru bibliotecznego do elektronicznej bazy katalogowej a także uruchomiliśmy elektroniczne wypożyczanie księgozbioru. Nasi czytelnicy otrzymali plastikowe karty biblioteczne, które w przyszłości umożliwią im szybsze dotarcie do pożądanej pozycji książkowej dzięki katalogowi online oraz jej rezerwacji. Internet bardzo ułatwił nam prace związane z tworzeniem katalogu w programie bibliotecznym MATEUSZ. Otworzył nam również drogę i dostęp do książek oraz stał się miejscem, gdzie poszukujemy nowych pomysłów i inspiracji na zajęcia z czytelnikami. Zakupów woluminów dokonujemy również drogą elektroniczną. Udział w programie stał się również wspaniałą szansą dla naszych użytkowników. Mogą oni w każdej chwili przyjść do biblioteki i skorzystać z oferty bezpłatnego dostępu do Internetu. W ramach usługi uczyliśmy podstaw Internetu, zakładania poczty e-mailowej, konta na facebooku, zakładania i prowadzenia blogów, obsługi ciekawych i pomocnych portali internetowych a także znajomości podstawowych programów Microsoft Office. Dzieci zapoznały się z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z Sieci oraz dowiedziały się, co można zrobić z komputerem mającym dostęp do Internetu. Małym czytelnikom zaoferowaliśmy udział w zajęciach tematycznych, podczas których uczyły sie wyszukiwać i przeglądać ciekawe strony. Poznały gry i zabawy edukacyjne dostępne w sieci, jak również uczestniczyły w zajęciach bawiąc się poznanymi programami: Paint i Comic Life tworząc komiksy. Zabawy ruchowe związane z Internetem i bezpieczeństwem w sieci to kolejne zagadnienia, które zostały poruszone podczas zorganizowanych dla dzieci i młodzieży zajęć pt.: "Dzień Bezpiecznego Internetu - Serfuję. Respektuję!.
Aby móc w pełni wykorzystać dostępny w bibliotece sprzęt komputerowy niezbędna jest znajomość jego obsługi. O ile drukowanie dokumentów nie sprawie już trudności najmłodszym czytelnikom, o tyle ich skanowanie ciągle budzi obawy. Jedne z zajęć poświęciliśmy zapoznaniu dzieci z urządzeniem, jakim jest skaner.. Dzieci nauczyły się nie tylko skanować dokumenty i zdjęcia, ale także odpowiednio je zapisać, aby w przyszłości można było dokonać ich korekty lub obróbki technicznej.
Znajomość podstawowych programów Microsoft Office pozwala na dowolne przetwarzanie wybranych dokumentów. Ponieważ nasi mali użytkownicy najczęściej korzystają z programu tekstowego Microsoft Word przeprowadzono zajęcia pokazujące im graficzne możliwości tego programu. Doskonałą okazją do zabawy z programem był początek wakacji. Efektem odkrytych możliwości graficznych Worda był plakat promujący nasze wakacyjne spotkania w bibliotece.
Udział w szkoleniu z podstaw Facebooka pozwolił zaś naszym użytkownikom na lepsze poznanie interfejsu oraz większą swobodę w jego obsłudze i komunikacji. Aby w pełni móc korzystać z możliwości, jakie stwarza ten portal, zorganizowano zajęcia poświęcone jego zakładaniu oraz obsłudze dostępnych aplikacji. Efektem zajęć było założenie konta jednej z filii biblioteki wraz z umieszczeniem na nim najnowszych wiadomości z życia placówki.
Biblioteka jest miejscem, które skupia wokół siebie nie tylko młode pokolenie, ale także grono seniorów. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom zostały przeprowadzone warsztaty komputerowe, na których uczestnicy nauczyli się korzystać z portalu YouTube. Umiejętne wyszukiwanie filmów, czy też odtwarzanie muzyki, nie sprawia już problemów starszym użytkownikom. Panie z Koła Gospodyń potrafią już skutecznie odnaleźć słowa i melodie dawnych piosenek biesiadnych i pieśni ludowych, wyszukać różne techniki rękodzielnicze, podpatrzeć sposoby wykonania różnorodnych potraw i wypieków. Nasi seniorzy, pasjonaci wędkarstwa czy plecionkarstwa, poprzez portal doskonalą umiejętności i wzbogacają swoją wiedzę z interesujących ich dziedzin.
Widząc zadowolenie na twarzach wszystkich uczestników zajęć utwierdzamy się w przekonaniu, że swobodne poruszanie się wirtualnym świecie nie jest barierą dyktowaną przez wiek i niedostateczną wiedzę. Wystarczy dysponować sprzętem komputerowym z dostępem do Internetu i pomysłem na zajęcia, aby nikt nie poczuł się wykluczony z cyfrowego świata.
Copyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!