Exlibris

Razem tworzymy lepszy Internet

Gminna Biblioteka Publiczna w Drelowie od kilku lat bierze udział w programie Orange dla bibliotek, w ramach której pozyskała dotację finansową z przeznaczeniem na edukację oraz popularyzację wykorzystania Internetu przez użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym. Jednym z takich projektów jest akcja propagująca działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Tegoroczne hasło przewodnie Dnia Bezpiecznego Internetu - "Razem tworzymy lepszy Internet" - zwraca uwagę internautów na pozytywne aspekty korzystania z sieci i ich udział w tworzeniu wirtualnego świata. Portale społecznościowe (np. Nasza Klasa, Facebook, Twitter, itp.) są niezwykle popularne wśród młodego pokolenia "cyfrowych tubylców", często generują większość ich wolnego czasu, zaspokajają potrzeby kontaktu z rówieśnikami. Nie zawsze odnosi to jednak pozytywny skutek. Tylko świadome i racjonalne korzystanie z dostępnych portali pozwala uniknąć zagrożeń czyhających w wirtualnym świecie.

W związku z powyższym postanowiliśmy dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców. W Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Żerocinie to przedszkolaki wspólnie z "sieciakami" poznały cztery podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci tj. nie podawaj swoich danych!, mów jeśli jest coś nie tak!, nie ufaj osobom poznanym w sieci!, zabezpiecz swój komputer! Uczyli się o tym, co powinniśmy zrobić, albo z kim porozmawiać jeśli dzieje się coś złego. Odwiedzili katalog bezpiecznych stron a także grali w gry: misja bezpieczny Internet i rozwiązywali quiz związany z bezpieczeństwem. Kolejne spotkanie z przedszkolakami to zajęcia pt. Komputer - co, jak i gdzie?. Najmłodsi użytkownicy Internetu poznali budowę komputera i urządzenia, które można podłączyć do komputera w taki sposób by można było korzystać z nich bezpiecznie. Uczyli się zapisywać informacje na różnych nośnikach a także mieli okazję poznać nośniki danych, które używano kiedyś.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Drelowie największy nacisk położony został na symptomy siecioholizmu, takie jak: spędzanie przy komputerze coraz większej ilości czasu kosztem innych zainteresowań, zaniedbywanie obowiązków rodzinnych i szkolnych z powodu aktywności w Internecie, pojawianie się konfliktów rodzinnych związanych z komputerem, kłamanie na temat ilości czasu spędzanego w Internecie, podejmowanie nieudanych prób ograniczenia aktywności w trybie online, reagowanie rozdrażnieniem lub nawet agresją, gdy korzystanie z komputera jest utrudnione lub niemożliwe. Zajęcia skierowane zostały do młodych ludzi, którym wydaje się, że one ich nie dotyczą, że jeszcze daleko im do uzależnienia się od wirtualnej rzeczywistości a jednak większość z wymienionych czynników jest obecna w ich codzienności. Ponieważ suche fakty nie zawsze trafiają do młodzieży postanowiliśmy (podobnie jak w latach ubiegłych) posłużyć się przekazem multimedialnym. Prelekcja filmu "Dzień z życia" uświadomił uczestnikom spotkania, jak wiele czasu spędzają w wirtualnym świecie. Wspólna analiza przedstawionej historii Piotrka pozwoliła na odnalezienie pewnego rytmu dnia, który umożliwiłby nam kontrolowanie sposobu korzystania z sieci.

O ile młode pokolenie potrafi łatwo i perfekcyjnie wykorzystać możliwości jakie daje dostęp do Internetu, tak pokolenie seniorów, czyli "cyfrowych imigrantów" dopiero powoli je odkrywa i poznaje. W Filii Gminnej Biblioteki w Szóstce to właśnie starsi czytelnicy wzbogacili swoją wiedzę dotyczącą portalu Facebook (możliwości portalu, obsługa konta, komentowanie, udostępnianie, itp.) oraz poznali korzyści i zagrożenia związane z poruszaniem się w sieci.

Mariola Smal
Magdalena Pepa
Beata KorolczukCopyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!