Exlibris

Filia w Szóstce nagrodziła czytelników seniorów

W niedzielne popołudnie, 25 stycznia 2015 roku, w Domu Ludowym w Szóstce odbyło się Karnawałowe Spotkanie Seniorów. Organizatorami uroczystości było Koło Gospodyń Wiejskich w Szóstce.

Oprócz szacownych seniorów na uroczystości obecni  byli Wójt Gminy Drelów - pan Piotr Kazimierski,  Radny Gminy Drelów wsi Szóstka  - pan Jan Dąbrowski , ksiądz proboszcz Edward Konarski, ksiądz Paweł Wiatrak oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Drelowie - pani Magdalena Pepa. Całość uroczystości prowadziła pani Wiesława Zaremba - dyrektor GCK w Drelowie.

Spotkanie to było doskonałą okazją do międzypokoleniowej wymiany poglądów, obserwacji, doświadczeń a także do wspólnej zabawy. Seniorzy podziwiali odnowioną salę Domu Ludowego, która przypomniała im wspólne spotkania i biesiady. W ich pamięci ożyły wspomnienia i obrazy, które spotęgowane zostały występem Zespołu Śpiewaczego z Szóstki. Panie, przy akompaniamencie akordeonu, powitały wszystkich gości piosenkami specjalnie ułożonymi na tę okazję.  Nie zabrakło także wiązanki starych ludowych pieśni, tak dobrze znanych starszemu pokoleniu oraz wspólnej biesiady za stołami. O stronę kulinarną spotkania zadbały najmłodsze członkinie Koła Gospodyń z Szóstki.

Ważnym  punktem uroczystości były wyrazy uznania dla czytelników seniorów. Filia GBP w Szóstce postanowiła uhonorować swoich najstarszych czytelników dyplomami oraz nagrodami książkowymi w postaci publikacji regionalnych. Wśród wyróżnionych znaleźli się: pani Bogusława Olesiejuk, pani Stanisława Kubik, pani Halina Wachowiec, pani Marianna Kalinka, pani Aleksandra Sobieszuk, pani Marianna Sobieszuk, pan Jan Nitycz i pan Marian Kośmider. Na podkreślenie zasługuje fakt, że najstarsza wyróżniona czytelniczka ukończyła 99 lat i dalej jest aktywnym czytelnikiem szósteckiej biblioteki.

Wielką niespodziankę sprawił naszym seniorom  Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Ludowego "Drelowiacy", który swoim występem taneczno - wokalnym uświetnił niedzielną uroczystość. Ponadto wspólne Sto Lat oraz pyszny tort, przygotowany specjalnie na tą okazję przez pracownika biblioteki, sprawiły, że obecni na sali seniorzy poczuli się docenieni i utwierdzeni w przekonaniu, że wkład ich pokolenia w rozwój lokalnej społeczności nie poszedł na marne, lecz będzie ceniony i rozwijany przez przyszłe pokolenia.

Mariola Smal


Zdjęcia pochodzą z archiwum GBP i GCK w DrelowieCopyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!