Exlibris

Henryk Sienkiewicz - zwykły człowiek

12 lekcji, 262 słuchaczy oraz 31 zwiedzających indywidualnie to wynik wizyty wystawy objazdowej "My z niego wszyscy." w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drelowie.

Wpisując się w uroczyste obchody roku sienkiewiczowskiego Gminna Biblioteka Publiczna w Drelowie zaproponowała wszystkim odwiedzającym placówkę w dniach od 4 do 6 października b.r. obejrzenie wystawy objazdowej ilustrującej życie i twórczość pisarza.

"My z niego wszyscy - Henryk Sienkiewicz1846-1916" to siedem plansz ilustrujących twórczość literacką oraz drogę życiową polskiego noblisty poprzez galerię cytatów, fotografii, rysunków, skanów książkowych okładek i artykułów prasowych.

Na literackie spotkanie z twórczością Henryka Sienkiewicza biblioteka zaprosiła zarówno uczniów szkoły podstawowej jak i gimnazjum. Cykl dwunastu lekcji miał za zadanie pokazać postać Henryka Sienkiewicza nie tyle jako wielkiego noblisty i niezwykłego pisarza co jako zwykłego człowieka, obdarzonego talentem pisarskim, doskonalonym na krętych ścieżkach jego życia. Przywołane dzieciństwo i szkolne lata pisarza pokazały jakim był uczniem i kolegą, jakie przedmioty lubił a których wprost nie znosił. Czas studiów był dla Sienkiewicza czasem ciągłych zmian i szukania swojej drogi życiowej - od studenta medycyny po przyszłego literata. W życiu dorosłym pisarza także nie zabrakło zawirowań i rozterek, albowiem choć rósł jego dorobek literacki to szczęście osobiste było przeplatane wspomnieniami z podróży oraz związkami z kobietami, którym zawsze na imię było Maria.

Ponadto uczniowie poznali liczne ciekawostki związane z postacią noblisty, wysłuchali szeregu anegdot związanych z zabawnymi sytuacjami, w których Sienkiewicz miał przyjemność się znaleźć.

W taki oto nietypowy sposób wszyscy uczestnicy zajęć poznali skromną postać Henryka Sienkiewicza oraz wielki talent pierwszego polskiego noblisty w dziedzinie literatury.


GBP w Drelowie


Copyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!