Exlibris

Przygoda z kodowaniem

Europejski Tydzień Kodowania zainicjowany został przez Młodych Doradców ds. Agendy Cyfrowej przy Komisarz Neelie Kroes już cztery lata temu. Od tej pory państwa europejskie, a wśród nich także i Polska, tworzą społeczność inicjującą różnorodne wydarzenia związane z programowaniem.

Code Week, czyli Europejski Tydzień Kodowania, w tym roku w Polsce obchodzony był w dniach 15-23 października. Cała akcja miała na celu popularyzację i promocję nauki programowania, czyli wydawanie dla robota instrukcji w specyficznym, zrozumiałym dla niego języku.

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Żerocinie wzięła aktywny udział w tym przedsięwzięciu przeprowadzając cykl warsztatów pt. "Kodujemy bez komputera". Podczas zajęć uczestnicy zyskali wiedzę z zakresu programowania, algorytmów i kodowania. Zaaranżowane zabawy polegały na szyfrowaniu i odkodowywaniu informacji. Podczas karcianej gry "Pojedynek" z zestawu Cody Roby dzieci miały możliwość sprawdzić jak bez użycia komputera działają podstawowe polecenia w procesie kodowania. Doskonałym sposobem na opanowanie tychże umiejętności było takie pokierowanie robota, aby doszedł on do pola zajmowanego przez robota przeciwnika. W zabawie grupowej "kodowanie na żywo" narzędziami do stworzenia nietypowego kodu były proste piktogramy (strzałki, kółka i uproszczone rysunki) zaś efektem pracy był oryginalny układ taneczny, zaprezentowany przez chętnych uczestników. W taki oto ciekawy i atrakcyjny sposób uczestnicy zajęć rozpoczęli niezwykłą przygodę z kodowaniem.

GBP w Drelowie


Copyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!