Exlibris

Nowe udogodnienia dla czytelników

Gminna Biblioteka Publiczna w Drelowie od stycznia br. jest posiadaczem bogatszej wersji systemu bibliotecznego MATEUSZ, który ułatwia korzystanie z zasobów lokalnej placówki.

Dzięki przychylności Wójta Gminy oraz Radnych dotyczących podania placówki o zwiększenie dotacji podmiotowej na zakup licencji aktualizacyjnej do oprogramowania Sytemu Bibliotecznego MATEUSZ drelowska biblioteka wraz z filiami w Żerocinie i w Szóstce może pochwalić się nową wersją tegoż programu, włącznie z pakietem PROFESIONAL oraz modułem DIGITAL.

Świąteczna oferta autora programu, skierowana do bibliotek w nim pracujących, pozwalała na zakup bogatszej wersji systemu w bardzo korzystnej cenie, gwarantując dodatkowo bezpłatne otrzymanie wybranego przez placówkę modułu. Stawiając na dalszy rozwój gminnej biblioteki i jej filii skorzystano z oferty i dokonano zakupu pakietu PROFESIONAL wraz z modułem DIGITAL. Wersja PRO (skrót nazwy) pozwala na dokładniejsze katalogowanie i opracowanie książek oraz umożliwia czytelnikom szybsze i skuteczniejsze poszukiwanie w katalogu pożądanych pozycji książkowych, również w momencie gdy nie jest im znany autor lub tytuł dzieła. Otrzymany moduł DIGITAL pozwoli na opracowanie posiadnych zbiorów regionalnych i umieszczenie ich w katalogu on-line, co znacznie ułatwi dostęp do nich większej liczbie czytelników.

GBP w Drelowie


Copyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!