Exlibris

Podziękowania za wsparcie finansowe

Niezwykle miły uczuciem dla każdego bibliotekarza jest widzieć radość i zadowolenie na twarzy czytelnika, który może znaleźć na bibliotecznej półce ostatnio zakupione nowości wydawnicze.

Niestety, nie zdarza się to zbyt często, ponieważ główną przeszkodą bywają ograniczone fundusze na zakup książek. Dlatego bibliotekarze ciągle poszukują sposobów na powiększanie bibliotecznego księgozbioru. Jednym z nich okazała się pozytywna odpowiedź czterech instytucji, które udzieliły naszej placówce wsparcia finansowego.

Wielkie podziękowania pragniemy złożyć Nadleśnictwu Międzyrzec, GS Samopomoc Chłopska w Drelowie oraz Bankowi Spółdzielczemu w Międzyrzecu Podlaskim i firmie Real Gas paliwa Sp. z o.o..

Dzięki pomocy finansowej Nadleśnictwa oraz GS-u Filia GBP w Szóstce powiększyła swój księgozbiór o 32 pozycje polskiej beletrystyki. Wsparcie Banku Spółdzielczego pozwoliło na zakup nowości dla najmłodszych czytelników GBP w Drelowie, zaś pomoc finansowa firmy Real Gas paliwa pozwoliła na wzbogacenie księgozbioru bibliotecznego o najbardziej poszukiwane przez naszych czytelników pozycje książkowe.

Dużym wsparciem dla naszej biblioteki okazała się również pomoc finansowa indywidualnych osób, które drobnymi datkami wsparły akcję wzbogacania księgozbioru.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za zrozumienie, życzliwość i okazaną pomoc.

GBP w Drelowie


Copyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!